Blog

Automatyzacja zwijania blach - walcarka do blach Davi

4 lutego 2020

Polwelt wspólnie z firmą DAVI - Promau oferuje możliwość kompletnego zautomatyzowania procesu walcowania, zwijania blach. Hydrauliczna czterowalcowa zwijarka do blach może zostać doposażona w szereg akcesoriów pomocniczych oraz rozbudowane sterowanie CNC.