Klucze kontrolne i pomiarowe

Opis produktu

Reprezentujemy w Polsce firmę GWK producenta doskonałych kluczy kontrolno-pomiarowych z serii Quantec MCS oraz Operator. Cechą odróźniającą te klucze od innych jest wysoka jakość i trwałość obudowy, grzechotki i miechanizmu pomiarowego oraz innowacyjne przemyślane rozwiązania. 

Klucze umożliwiają badania audytowe na połączeniach już skręconych tak aby sprawdzić czy nie doszło do poluzowania i utraty momentu oraz siły mocującej. Klucze spełniają wszystkie wymogi norm VDI/VDE oraz znajdują się w 1 klasie dokładności (rzeczywista większość pomiarów jest poniżej 0.5).

zapytaj o produkt