Obsługa prasy hydraulicznej - zasady BHP

17 sierpnia 2021

Prasa hydrauliczna to urządzenie, które służy do obróbki technicznej materiału poprzez jego wykrawanie, rozcinanie, wygniatanie czy dziurkowanie. Prasy hydrauliczne znajdują zastosowanie niemal w każdej dziedzinie przemysłu, szczególnie jednak w branży samochodowej, lotniczej oraz elektronicznej. Prasy hydrauliczne są również wykorzystywane w przetwórstwie surowców wtórnych i tworzyw sztucznych. Choć obsługa prasy hydraulicznej nie jest skomplikowana, jej użytkowanie może stwarzać potencjalne zagrożenie dla każdego operatora. Z tego powodu przed rozpoczęciem pracy należy koniecznie poznać zasady BHP prasy hydraulicznej, które szczegółowo określają, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z tego rodzaju sprzętu i nie narazić się na ryzyko wypadku przy pracy.

Operator prasy – czyli kto?

Operatorem prasy hydraulicznej może zostać każda osoba pełnoletnia, której znana jest obsługa prasy hydraulicznej w zakresie teoretycznym i praktycznym. Wiedza ta powinna być odpowiednio udokumentowana. Zasady BHP wskazują także, że osoba zatrudniona do obsługi urządzeń, jakimi są prasy hydrauliczne, musi zostać zapoznana z dokumentacją techniczno-ruchową pras, czyli swego rodzaju instrukcją właściwego użytkowania maszyn. Operator prasy hydraulicznej musi mieć ważne badania lekarskie i zostać właściwie przeszkolony, tzn. poznać zasady BHP prasy hydraulicznej w ramach instruktażu stanowiskowego. Obsługa prasy hydraulicznej wymaga także wyposażenia pracownika w odzież roboczą oraz ochronniki słuchu.

Jak przygotować miejsce pracy?

Jak określają zasady BHP, miejsce pracy operatora prasy hydraulicznej musi być odpowiednio przygotowane. Pomieszczenie, w którym ma mieć miejsce obsługa prasy hydraulicznej, powinno być dobrze oświetlone przez światło dzienne. W razie konieczności obsługa prasy hydraulicznej może odbywać się przy oświetleniu miejscowym o natężeniu 24 V. Zasady BHP prasy hydraulicznej wskazują, że źródło sztucznego oświetlenia nie może razić wzroku pracownika.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem pracy?

Przed rozpoczęciem pracy należy zorientować się, czy prasa hydrauliczna posiada wszystkie osłony zabezpieczające. Dźwignie i przyciski, którymi jest uruchamiana prasa hydrauliczna, powinny być wyłączone. Prasy hydrauliczne są wyposażone w przyrządy kontrolne, przewody hydrauliczne, elementy ślizgowe i urządzenia chroniące przed zbytnim wzrostem ciśnienia, dlatego należy upewnić się, że działają one właściwie. Trzeba sprawdzić także stan uziemienia i instalację elektryczną, do której prasy hydrauliczne są podłączone. Wówczas prasa hydrauliczna może zostać uruchomiona, jednak w pierwszej kolejności należy pozbawić ją obciążeń i włączyć na próbę. Jeżeli próbna obsługa prasy hydraulicznej budzi jakiekolwiek wątpliwości, zasady BHP wskazują, że należy odłączyć ją od sieci i poinformować przełożonego o wystąpieniu awarii.

Najważniejsze zasady BHP prasy hydraulicznej

Prasa hydrauliczna może być użytkowana wyłącznie w przypadku pełnej technicznej sprawności. Materiał, jaki pobiera prasa hydrauliczna, należy podawać/wyjmować za pomocą przeznaczonych do tego, specjalistycznych narzędzi. Obsługa prasy hydraulicznej wymaga stosowania odpowiednich węży i zacisków doprowadzających powietrze. Prasa hydrauliczna na czas montowania oprzyrządowania powinna zostać odłączona od źródła prądu. Prasa hydrauliczna wykorzystuje do pracy olej, którego stan należy kontrolować i na bieżąco uzupełniać. Obsługa prasy hydraulicznej może się odbywać wyłącznie przy pomocy środków ochrony osobistej. Po zakończeniu pracy prasa hydrauliczna powinna zostać odłączona i zabezpieczona przed osobami niepowołanymi. Instalację elektryczną, do której prasa hydrauliczna jest podłączona, należy chronić przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.